BALIOKIDETZAK ETA KREDITUAK

Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera, era honetara finkatu dira euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak, eta honela egokitu zaizkio Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Batuari (HEEMB).


Dekretua


Baliokidetzak

 

HEOeko Gaitasun Ziurtagiria izateak (5. maila edo Goi Maila), gehi edozein filologia edo Humanitate, Gizarte Zientzia edo Juridikoetan unibertsitateko goi mailako titulazioa izateak hizkuntza hori irakastea baimentzen du (1997ko ekainaren 27ko agindua, uztailaren 19ko EHAA-n argitaratutakoa).


Agindua 

 

Hizkuntza Eskola Ofizialetako ziurtagiriak izateak kredituak lortzea baimentzen du hainbat unibertsitatetako fakultateetan.